SOPU RY VIIKKOPOSTI - VKO 10

06.03.2023

SISÄLTÖ / IN ENGLISH BELOW

TULEVAT TAPAHTUMAT:

1. SOPUn talvisuunnistus 20.2. klo 15-18

MUUT ILMOITUSASIAT:

1. Perheopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa

2. Harjoittelupaikka: tuetun asumisen ohjaaja

3. Ohjaajia Rauhankouluun kouluvierailuihin

TULEVAT TAPAHTUMAT:

1. SOPUn talvisuunnistus 20.2. klo 15-18SOPUn talvisuunnistus maanantaina 20.2. klo 15-18! Kyseessä ei ole aivan tavallinen suunnistus, vaan pääset selvittämään arvoituksia löytääksesi seuraavalle rastille. Suunnistus tapahtuu tutussa ja turvallisessa paikassa eli Tamkilla. Lähtö Tamkon solulta. Sopun talvisuunnistus on osa @talviliikuntaviikko a, mutta voit tulla myös vain suunnistamaan ilman talviliikuntaviikon passia. Kokoa siis tutkimusryhmäsi tai tule itsenäisesti tutkimusmatkailijana ottamaan selvää, selviätkö radan loppuun. Talvisuunnistus on täysin maksuton.MITÄ: TalvisuunnistusMISSÄ: Tamkon solulla, Kuntokatu 3MILLOIN: Maanantaina 20.2. klo 15-18

MUUT ILMOITUSASIAT:

1. Perheopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa

Hei!

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on tarjolla opintokokonaisuus, jota ei ole muualla: perheopintojen perusopinnot (25op) ja aineopinnot (35op). Olemme huomanneet, että myös monet sosionomiopiskelijat opiskelevat niitä sivuaineena tai valinnaisina opintoina. Perheopinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

Avoimen yliopiston opintoina ne ovat maksullisia (15€/op) muille kuin Jyväskylän yliopiston läsnä oleville opiskelijoille, joten ymmärrän hyvin, jos ette halua näitä opintoja mainostaa. Palautteen mukaan muiden yliopistojen opiskelijat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä, että ovat löytäneet tällaisenkin mahdollisuuden syventää perhetietämystään ja liittää sitä tutkintoonsa. Perheopintojen perus- ja aineopintoja on mahdollista opiskella myös yksittäisinä opintojaksoina. Koska aikataulut ja suoritustavat ovat joustavia, perheopinnot ovat saattaneet olla myös tärkeä puuttuva pala tutkintoon. Esimerkiksi helmikuussa 2023 on alkamassa ilmoittautuminen useisiin perheopintojen opintojaksoihin.

Tässä linkki Jyväskylän avoimen yliopiston perheopintoihin, jos haluatte ainejärjestöstä välittää niistä tietoa opiskelijoillenne: https://www.avoin.jyu.fi/opinto-opas/fi/moduuli/peoavoinjyu/

Perheopinnot — Avoin yliopisto — Jyväskylän yliopiston opinto-opas

Millaisia ajankohtaisia ilmiöitä perheisiin liittyy? Miten yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat perheeseen? Perheopinnoissa tarkastelet suomalaisten perheiden monimuotoisuutta monitieteisestä näkökulmasta.

www.avoin.jyu.fi


Hyvää opiskelukevättä!

Vastaan mielelläni myös kysymyksiin.

Leena Valkonen

Yliopistonopettaja, KT | University teacher, PhD

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto | Open University, University of Jyväskylä

PL35, 40014 Jyväskylän yliopisto | PO Box 35, FI-40014 University of Jyväskylä

+358 40 805 4942

leena.valkonen@jyu.fi

avoin.jyu.fi

2. Harjoittelupaikka: tuetun asumisen ohjaaja

Toimistomme sijaitsee Nekalassa ja meitä työskentelee täällä kaksi tuetun ohjaajaa. Tuetun asumisen ohjaajan työ tapahtuu asiakkaiden kotona ja heidän toiveidensa mukaan. Asiakkaamme tarvitsevat ohjausta ja tukea asumisessa, elämänhallinnassa ja sosiaaliseen ympäristöön kiinnittymisessä. Teemme yhteistyötä mm. sosiaalityöntekijän, työhönvalmentajan ja edunvalvonnan kanssa.

Työmme on liikkuvaa, sillä asiakkaamme asuvat ympäri Tamperetta. Työaika pääasiassa ma-pe klo 8-16.

Jos kiinnostusta löytyy, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Terveisin

Minna Salo

Tuetun asumisen ohjaaja

p. 040 806 3424

minna.salo@pirha.fi

Pirkanmaan hyvinvointialue

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut

Rantaraittikoti

Rantaraitti 3

33100 Tampere

www.pirha.fi

3. Ohjaajia Rauhankouluun kouluvierailuihin

Rauhankoulu hakee ohjaajia Turkuun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle. Rauhankoulun ohjaajat vierailevat kouluissa pitämässä globaalikasvatuksen työpajoja peruskoulun 4.–9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille kestävän kehityksen ja rauhan teemoista. Ohjaukset tehdään yhdessä ohjaajaparin kanssa ja ohjaamisesta maksetaan palkkio.

Odotamme sinulta:

  • innostusta toimia rauhan ja kestävän kehityksen toteutumiseksi
  • kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta sekä ryhmien ohjaamisesta
  • sitoutumista tehtävään vähintään kevätlukukaudeksi 2023. Arvostamme:
  • globaalikasvatuksen teemojen tuntemusta
  • kokemusta draaman työtavoista ja toiminnallisista menetelmistä Tarjoamme sinulle:
  • koulutuksen tehtävään sekä valmiit työpajarungot ja opetusmateriaalit työn tueksi
  • kokemusta globaalikasvatuksesta, järjestötyöstä sekä draamapajojen ohjaamisesta
  • mahdollisuuden toimia kestävän kehityksen sekä osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa korostavan yhteiskunnan hyväksi
  • Rauhankoulun ohjaajayhteisön, jossa saa tukea, voi jakaa kokemuksia ja oppia muilta. Työ on luonteeltaan keikkatyötä, jota tehdään arkisin päiväsaikaan. Palkka yhden työpajan ohjauksesta on 66 euroa ja työpajan pituus on 2–3 oppituntia. Rauhankoulun ohjaajat pystyvät itse vaikuttamaan työn aikatauluihin ja työ sopiikin esimerkiksi opiskelijalle. Ohjaustyötä tulee ohjaajaa kohden n. 6–30 tuntia lukukaudessa ohjaajan aikatauluista riippuen. Rauhankoulun ohjaajia haetaan seuraaville alueille: Tampere, Turku ja pääkaupunkiseutu. Rauhankoulun ohjaukset pidetään pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta myös ruotsinkielisille työpajoille on kysyntää. Valittujen ohjaajien edellytetään osallistuvan koulutukseen, joka pidetään Turussa 11.–12.3.2023 klo 11–17. Koulutuksessa syvennytään Rauhankoulun sisältöihin ja työpajoissa käytettäviin menetelmiin. Koulutuksesta ei makseta työkorvausta, mutta matkat korvataan. Hakuohjeet ja lisätietoja tehtävästä: Lisätietoja voi kysyä puhelimitse Annukka Toivoselta (050 597 9629) tai sähköpostitse osoitteesta rauhankoulu@rauhanliitto.fi. Hakijoita pyydämme jättämään vapaamuotoisen motivaatiokirjeen (max 1 sivu) sekä CV:n sähköpostitse rauhankoulu@rauhanliitto.fi Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Haku päättyy 28.02.2023 klo 17. Rauhankoulu tarjoaa koululaisryhmille työpajoja, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja taidelähtöiset menetelmät, erityisesti tarinallisuus ja draama. Keskeisiä teemoja ovat rauha, globaalit kehityskysymykset ja globaaliin vastuuseen kasvaminen. Vuonna 2023 kouluvierailut ovat osa Rauhanliiton hanketta "Rauhanrakentajat - tietoa ja taitoa kestävän tulevaisuuden tekijöille". Hanke on rahoitettu ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. https://rauhanliitto.fi/rauhankoulu

IN ENGLISH

UPCOMING EVENTS:

1. SOPU's winter orientation 20.2. from 3pm to 6pm

OTHER NOTIFICATIONS:

1. Job advertisement

2. Job advertisement

3. Job advertisement

UPCOMING EVENTS:

1. SOPU's winter orientation 20.2. from 3pm to 6pmSopu's winter orientation today! It's not quite an ordinary orientation, you need to solve puzzles to find the next check mark. Orienteering takes place in safe and familiar place, in Tamk and it starts from Tamko's solu. Sopu's winter orienteering is part of @talviliikuntaviikko, but you can also just come to orienteering without winter sports week pass. So gather your research group or come as an independent explorer to find out if you can make it to the end of the track. Winter orienteering is free of charge.WHAT: Winter orienteeringWHERE: Tamko's Solu, Kuntokatu 3WHEN: Monday 20.2. from 3p to 6pm

OTHER NOTIFICATIONS:

1. Job advertisement

Unfortunately this is only in Finnish.

2. Job advertisement

Unfortunately this is only in Finnish.

3. Job advertisement

Unfortunately this is only in Finnish.