Tampereen sosionomiopiskelijat - SOPU ry


SOPU ry on vuonna 2004 perustettu Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden oma opiskelijayhdistys eli ainejärjestö. Vuoteen 2013 saakka SOPU ry toimi nimellä PISTO ry. Viimeisin nimenmuutos tehtiin vuonna 2016, jolloin yhdistyksen nimi sai nykyisen muotonsa. SOPU ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö ja on Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Tamkon alayhdistys.

Yhdityksen toimintaa johtaa hallitus, johon valitaan vuosittain puheenjohtaja sekä 8-12 jäsentä. Hallitus valitaan vuosittain sääntömääräisessä syyskokouksessa jäsenistön keskuudesta. Kaikki SOPU ry:n jäsenet voivat asettua ehdolle hallitukseen.

SOPUn päätehtävä on edistää ja valvoa TAMK:n sosionomiopiskelijoiden etua. Yhdistys ottaa aktiivisesti kantaa opiskeluun sekä opiskelijoihin liittyviin asioihin, niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. SOPU ry järjestää jäsenilleen ja muille opiskelijoille myös ajanvietettä erilaisten tapahtumien muodossa. SOPU ry:n toiminnassa näkyy vahvasti sosiaalialan luonne ja ammattieettiset arvot.

SOPU tekee tiivistä yhteistyötä Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentia ry:n, Pirkanmaan Talentian, Talentian sosiaalialan opiskelijat TaSO ry:n kanssa sekä Terveys- ja hyvinvointialan ammattiliitto Tehyn kanssa. Ammattijärjestöjen lisäksi SOPU tekee yhteistyötä myös muiden ainejärjestöjen kanssa. SOPUlla on yhteiset toimistotilat Tampereen ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat -PIRATEn kanssa Kuntokatu 3:n L-rakennuksessa.