SOPU RY VIIKKOPOSTI, VKO 4

24.01.2022

SISÄLTÖ / IN ENGLISH BELOW

SISÄLTÖ / IN ENGLISH BELOW

TULEVAT TAPAHTUMAT:

1. Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2022

2. Hallituksen somepäivät alkavat

3. Portti Työelämään on vuonna 2022 DigiPortti

MUUT ILMOITUSASIAT:

1. Muista maksaa YTHS-maksu 31.1. mennessä!

2. Ahjolan Setlementin isosisarustoiminta

TULEVAT TAPAHTUMAT:

1. Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2022

Tampereen Rakentajakilta ry järjestää yhteistyössä Veripalvelun kanssa Akateemisen luovuttamisen MM-kilpailut 2022. Kyseessä on leikkimielinen kilpailumuotoinen tempaus, jossa tavoitteena on luovuttaa mahdollisimman paljon verta (terveysalan ammattilaisten määrittämissä rajoissa) ainejärjestönä. Kilpailussa ainejärjestöt jaetaan kolmeen sarjaan jäsenmäärän perusteella: höyhen (0-250), keskiraskas (250-500) ja raskas (>500). Kilpailuaika on 24.1.2022-29.4.2022.

OSALLISTUMISOHJEET:

1. Varaa aika Veripalvelun toimistolle tai verenluovutustilaisuuteen osoitteesta https://www.veripalvelu.fi/. Voit tulla yksin tai pienessä ryhmässä. Ryhmäajan varaaminen tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tampere.verenluovutus@veripalvelu.fi. Jokaisella luovuttajalla täytyy olla aika varattuna.
2. Täytä sähköinen terveyskysely Veripalvelun nettisivuilta luovutuspäivänä tai päivää ennen.
3. Selvitä ainejärjestösi VeriRyhmän nimi etukäteen. Ryhmämme nimi on Sopu ry. Mainitse ryhmän nimi hoitajalle terveydentilahaastatteluun mennessäsi.
4. Syö ja juo luovutuspäivänä tavallisesti, mutta vältä raskaita aterioita juuri ennen luovutusta.
5. Ota mukaasi virallinen henkilöllisyystodistus. Myös ajokortti käy!
6. Verenluovutuksen jälkeen nauti Veripalvelun tarjoamasta välipalasta ja auttamisen tuottamasta hyvästä fiiliksestä
7. Vietä rauhallinen loppupäivä. Älä urheile, sauno, rasita kättäsi tai seiso pitkään paikallasi luovutuksen jälkeen. Muista juoda runsaammin nestettä.

Muista mainita haastattelun yhteydessä oman ainejärjestösi VeriRyhmän nimi, jotta käynti voidaan kohdistaa oikealle ainejärjestölle. Säilytä myös luovutuksesta saamasi kortti haalarimerkkiä ja/tai ainejärjestöpassin leimaa varten!

PALKINNOT:

Osallistujille
• Tapahtuman haalarimerkki (500 ensimmäiselle luovuttajalle, noudettavissa maalis-huhtikuussa näyttämällä luovutuksesta saatavaa korttia)
• Veripalvelun haalarimerkit (Pisara 2022, luovuttajatyyppi, biopankki)
• Mahdollisia pisteitä fuksi-, teekkari- ja ainejärjestöpasseihin (Veripalvelun leima tai näyttämällä luovutuksesta saatavaa korttia)
• Luovutuksen jälkeen Veripalvelun tarjoamaa välipalaa ja hyvä mieli auttamisesta

Ainejärjestöille
• Jokaisen sarjan voittaneelle ainejärjestölle mestaruustitteli ja kunniakirja
• Veripalvelun vuosikunniakirjat VeriRyhmille

Verenluovutusta järjestetään kampuksilla seuraavina ajankohtina:

Hervannan kampus:

  • Keskiviikkona 26.1.2022 (Alustava aika, joka saattaa peruuntua COVID-19 vuoksi)
  • Torstaina 7.4.2022 (Alustava aika, joka saattaa peruuntua COVID-19 vuoksi)

Keskustan kampus:

  • Ei erillistä tilaisuutta (Veripalvelun toimipiste sijaitsee keskustassa lähettyvillä)

TAMKin kampus:

  • Keskiviikkona 20.4.2022 (Alustava aika, joka saattaa peruuntua COVID-19 vuoksi)

2. Hallituksen somepäivät alkavat

Sopun perinteiset somepäivät tulevat taas! Somepäivien aikana pääset tutustumaan paremmin uuden hallituksen jäseniin ja halutessasi lähettämään heille kysymyksiä. Somepäivät alkavat tiistaina 25.1. jolloin jokainen hallituksen jäsen päivittää Sopun Instagram-tiliä yhden päivän ajan.

Tällä viikolla Instagramin (@sopury) ottaa haltuun:

25.1. Puheenjohtaja Henna

26.1. Varapuheenjohtaja AT

27.1. Viihdevastaava Eli

28.1. Viihdevastaava Jasmine

3. Portti Työelämään on vuonna 2022 DigiPortti

Vallitsevan koronatilanteen takia TAMKin pääkampuksella vuosittain järjestettävä Portti Työelämään -messutapahtuma on vuodelta 2022 peruttu. Sen sijaan järjestetään DigiPortti. DigiPortin tarkoituksena on fyysisen Portti Työelämään tapahtuman tavoin yhdistää yrityksien tarjoamat työpaikat ja harjoittelumahdollisuudet ja eri alojen opiskelijat! Nyt opiskelijat voivat löytää siis työn omalta kotisohvaltaan käsin! Tapahtuman järjestäjänä toimii Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Tamko yhteistyössä TAMKin työelämäpalveluiden, ainejärjestöjen ja kerhojen kanssa.

DigiPortti järjestetään 31.1.- 4.2.2022 useilla media-alustoilla kuten Tamkon nettisivuilla, Instagramissa sekä Facebook-sivuilla. Tapahtuma tulee näkymään myös Tamkon jäsenkirjeessä sekä TAMKin intrassa. Mukana DigiPorttia järjestämässä on myös Tamkon ainejärjestöjä sekä kerhoja.

MUUT ILMOITUSASIAT:

1. Muista maksaa YTHS-maksu 31.1. mennessä!

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Kaikkien läsnäolevaksi ilmoittautuneiden tutkinto-opiskelijoiden on maksettava YTHS-maksu Kelalle maanantaihin 31.1. mennessä. Terveydenhoitomaksu maksetaan oma-aloitteisesti Kelalle, eikä siitä lähetetä laskua. Maksu maksetaan Kelalle lukukausittain (2 kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin) ja sen suuruus vuonna 2022 on 35,80 euroa lukukaudessa. Maksun voi maksaa OmaKelassa.

Lue lisää kela.fi

2. Ahjolan Setlementin isosisarustoiminta

Ahjolan Setlementin Isosisarustoiminta järjestää jälleen vapaaehtoiskoulutuksia keväällä 2022 sekä etä- että lähitoteutuksina.

Isosisarustoiminnassa vapaaehtoisilla on mahdollisuus toimia turvallisena aikuisena Pikkusisarukselle, ja osallistua erilaisiin toimintoihin sekä suunnitella yhteistä tekemistä lapsen tai nuoren kanssa. Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset löytävät juuri itselleen sopivan lapsen tai nuoren, jonka kanssa on helppoa keksiä molempia kiinnostavaa tekemistä, ja jonka parissa touhutessa Isosisarus pääsee hyödyntämään omia kiinnostuksen kohteitaan. Seuraavat kurssit järjestetään helmikuussa (16.-19.2.) ja huhtikuussa (6.-9.4.)

Lisää tietoa isosisarustoiminnasta löytyy osoitteesta tyttojentupa.fi sekä poikatyo.fi, sekä toiminnan Instagramista @isosisarustoiminta.

IN ENGLISH

UPCOMING EVENTS:

1. Academic Donating World Championship 2022

2. The board of Sopu starts social media days

3. Gateway to working life is DigiGate for year 2022

OTHER NOTIFICATIONS:

1. Remember to pay student healthcare fee by the 31st of January!

2. Ahjola Settlement's Big Siblings courses

UPCOMING EVENTS:

1. Academic Donating World Championship 2022

Tampereen Rakentajakilta ry is organizing Academic Donating World Championship 2022 in collaboration with Blood Service. This is a playful competition-like teekkari tempaus, in which the objective is to donate as much blood as possible (within safety limits set by health care professionals) as a student association. In this competition, student associations are divided into three leagues based on the number of members: featherweight (0-250), middleweight (250-500) and heavyweight (>500). The competition period is 24.1.2022-29.4.2022.

PARTICIPATION INSTRUCTIONS:

1. Book an appointment from https://www.bloodservice.fi/. You can donate at Blood Service's office or at blood donation event. You can come by yourself or in a small group. You can book an appointment for the group by sending an email to tampere.verenluovutus@veripalvelu.fi. Every donor must have a booked appointment.
2. Fill the health questionnaire at Blood Service's website on the day of donation or one day earlier.
3. Find out the name of your student association's BloodGroup in advance. Our group's name is Sopu ry. Mention the group's name in the health condition interview with the nurse.
4. Eat and drink as usual on the day of donation. Avoid heavy meals before donating blood.
5. Please bring an official ID card that includes your Finnish ID number.
6. After donating blood, Blood Service offers you some snack and you can enjoy the good feeling of being a lifesaver.
7. Take it easy for the rest of the day. Avoid exercise, sauna, standing for a long time in the same place, and any strain on the donation arm after donation. Remember to drink more.

Remember to mention the name of your student association's BloodGroup in the interview with the nurse. Also retain the card you receive after donating. Overall badge and/or student association's passport stamps can be reclaimed by showing the card!

REWARDS:

Participants
• Event overall badge (for the first 500 donors, retrievable during March and April by showing the card which is received after blood donation)
• Blood Service's overall badges (drop of blood 2022, donator, biobank)
• Possible points for fuksi-, teekkari- and student association's passports (Blood Service's stamp or by showing the card you receive after blood donation)
• After the donation: Some snacks offered by blood Service and a good feeling from helping

Student associations
• Championship title and a diploma for the winners of each league
• Blood Service's yearly diplomas for BloodGroups

Blood donating on campuses:

Hervanta campus:

  • On Wednesday 26.1.2022 (Preliminary date which may be cancelled due to COVID-19)
  • On Thursday 7.4.2022 (Preliminary date which may be cancelled due to COVID-19)

City center campus:

  • No separate event (Blood Service's office is located in city center nearby)

TAMK campus:

  • On Wednesday 20.4.2022 (Preliminary date which may be cancelled due to COVID-19)

2. The board of Sopu starts social media days

Sopu's traditional social media days are coming again! During social media days you will get to know the members of the new board better and send them questions. Social media days start on Tuesday 25.1. and each member use to Sopu's Instagram account for one day.

This week on Instagram @sopury:

25.1. Chairperson Henna

26.1. Vice chairperson AT

27.1. Event Official Eli

28.1. Event Official Jasmine

3. Gateway to working life is DigiGate for year 2022

Due to the Covid-situation annual Portti Työelämään -trade show (the Gateway to working life) is cancelled. Tamko (Students' Union of Tampere University of Applied Sciences) came up with a new concept called DigiPortti/ DigiGate! Point of DigiGate is to connect organizations and their job-and trainee possibilities with students from all study fields! So now it is possible for students to find a job from their own sofa!DigiGate is organized on 31.1.-4.2.2022 on multiple media platforms like Tamko's Instagram and Facebook pages and on website. Event will also be on Tamko's newsletter and TAMK's Intra. Tamko's student associations and clubs are also taking part in organizing DigiGate.

OTHER NOTIFICATIONS:

1. Remember to pay student healthcare fee by the 31st of January!

If you are an exchange student who came to Finland from abroad and do not complete a degree at a Finnish university, you do not have to pay student healtcare fee.

Students in universities and universities of applied sciences who are entitled to use the services of the Finnish Student Health Service (FSHS, Finnish abbreviation YTHS) must pay a healthcare fee to Kela. In 2022, the student healthcare fee in higher education is EUR 35.80 per term. The fee may be paid to Kela for both the spring and the autumn term.

You are not billed for the fee, but are expected to pay it unprompted.

The due dates are determined based on the date on which you have registered as attending. There are four possible due dates in each calendar year. For the spring term, the due date is 31 January provided that you have registered as attending by then.

More information at: https://www.kela.fi/web/en/healthcare-fee-for-students-in-higher-education

2. Ahjola Settlement's Big Siblings courses

Ahjola Settlement's arrange Big Siblings courses in Finnish.